MC's Whispers

Whispering Silences

Archive for the tag “μονοπώλια”

Η Έλλειψη Αποδοτικότητας Απαιτεί Ιδιωτικοποιήσεις

Με την επέλαση της Τρόικας να ζητάει τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να ορθοποδήσει η Κυπριακή οικονομία, η κυβέρνηση φαίνεται να αντιτίθεται σε όλα όσα πραγματικά θα βοηθούσαν να γίνει πιο λειτουργικός ο τόπος και να μπει μια τάξη σε αυτό το χαώδης σύστημα που μέρα παρά μέρα λειτουργεί όλο και λιγότερο. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα από αυτά τα μέτρα. Και αν το συλλογιστούμε λιγάκι, είναι προς όφελος όλων.

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ ή κοινώς CyTA), για παράδειγμα, είναι μια από τις εταιρίες που χρειάζεται να ιδιωτικοποιηθεί. Για να γίνει πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, και πιο εξυπηρετική. Πρωτοπόρος στη παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στην Κύπρο, δεν είναι δυνατόν μια απ’τις μεγαλύτερες ημικρατικές εταιρίες στη χώρα να μην μπορεί να εξασφαλίσει 24ωρη σύνδεση, και προπάντων να μην μπορεί να εξηγήσει γιατί υπάρχει διακοπή και σε τι οφείλετε η βλάβη. Και όταν μετά από καιρό αποφασίζει να στείλει ένα τεχνικό, ούτε αυτός να μην μπορεί να βρει κάτι και να στηρίζονται όλοι σε ένα απλό «το πρόβλημα έχει καταγραφεί». Έ, και λοιπόν; Η καταγραφή αυτή πως λύνει το πρόβλημα; Και άμεσα; Στην Ελλάδα, που η ΑΤΗΚ λειτουργεί στα πρότυπα ιδιωτικής εταιρίας, γιατί είναι πιο λειτουργική, πιο ανταγωνιστική, και σίγουρα πιο αποτελεσματική; Στηρίζεται στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών για να επιβιώσει στην Ελληνική αγορά. Ακόμα και η ιστοσελίδα για εκεί είναι πιο φιλική προς τον χρήστη παρά η ντόπια. Στη Κύπρο, μαθημένη στο μονοπώλιο που κάποτε κρατούσε, λειτουργεί αντιθέτως σαν δημόσιο γραφείο – με σχεδόν μηδενική εξυπηρέτηση, γραφειοκρατία, καθυστέρηση και χαμηλή αποτελεσματικότητα. Αυτός δεν είναι λόγος για ριζική αλλαγή; Και στην ουσία τα μέτρα που προτείνει η Τρόικα σε αυτό στοχεύουν: τη ριζική αλλαγή ενός συστήματος πνιγμένο στη διαφθορά σε βαθμό που πλέον απλά δεν λειτουργεί.

Μια ραγδαία αλλαγή είναι αναγκαία όμως για να επαναφέρει την αποδοτικότητα σε βασικές υπηρεσίες. Οι Δημόσιες Εταιρίες που στηρίζονται στην κυβέρνηση για βοήθεια τόσο οικονομική όσο και για τις απαραίτητες υποδομές είναι στην πλειοψηφία τους λιγότερο παραγωγικές από τις αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρίες. Οι ημικρατικές εταιρίες ανήκουν στην ίδια κατηγορία αφού κι αυτές κατά ένα μεγάλο ποσοστό στηρίζονται και επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από κρατικά συμφέροντα. Αυτός, λοιπόν, είναι και ένας από τους λόγους που οι ιδιωτικοποιήσεις θεωρούνται επωφελές για τέτοιες εταιρίες – για να ξεφύγουν από τα πλοκάμια της κυβέρνησης και να γίνουν πιο παραγωγικές, συμβάλλοντας έτσι και στην οικονομική ανάπτυξη.

Το ρεύμα των ιδιωτικοποιήσεων έχει εξαπλωθεί πλέον σε όλο τον κόσμο. Η εξαγορά δημόσιας εταιρίας από ιδιώτες αποδεδειγμένα οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα, περισσότερη αποτελεσματικότητα, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη εξυπηρέτηση. Με την ιδιωτικοποίηση, η εταιρία παύει πλέον να εξαρτάται από τον κρατικό προϋπολογισμό και στηρίζεται πια στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Όσο πιο ευχαριστημένος είναι ο πελάτης, τόσο καλύτερα πάει και η εταιρία. Το δίχτυ ασφαλείας της κυβέρνησης σε περίπτωση οικονομικής δυσκολίας παύει επίσης να υφίσταται. Συνεπώς, τα συμφέροντα είναι οικονομικά και όχι πολιτικά ή πελατειακά και οι υπάλληλοι θα πρέπει να αποδεικνύουν την αξία τους και όχι την συγγένεια ή τη γνωριμία τους με ένα ισχυρό πολιτικό πρόσωπο. Η διαφθορά περιορίζεται αφού βασικός στόχος είναι η επιβίωση της εταιρίας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα τελευταία 12 χρόνια, περισσότερες από 8,500 κρατικές εταιρίες σε πάνω από 80 χώρες έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Η αξία των εταιριών αυξάνεται από τότε. Μια παγκόσμια έρευνα σε αυτό το θέμα έδειξε πως η ιδιωτικοποίηση ωφελούσε την οικονομία γενικότερα και οδηγούσε σε υψηλότερη παραγωγικότητα και γρηγορότερη ανάπτυξη. Στη Χιλή, η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας τηλεπικοινωνιών διπλασίασε τις επιδόσεις της μόλις τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά, ενώ στο Μεξικό μείωσε το εργατικό κόστος. Καθώς, λοιπόν, αυξάνεται η επίδοση της εταιρίας, υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες δουλειές που θα συμβάλλουν σε περαιτέρω αύξηση παραγωγικότητας και μεγαλύτερα κέρδη.

Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν μιας εταιρίας που ήδη φαίνεται σταδιακά να χάνει την αξιοπιστία της στα μάτια των πελατών της, θα βοηθούσε να επαναφέρει τις επιδόσεις της στα επιθυμητά επίπεδα, να γίνει πιο ανταγωνιστική στην αγορά και να επανακτήσει τη χαμένη της αίγλη. Κρατικά και πολιτικά συμφέροντα θα πρέπει να  τεθούν στο περιθώριο, αν οι ηγέτες του τόπου πραγματικά θέλουν να διασώσουν την οικονομία και μαζί με αυτή την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού.

(11 Αυγούστου 2012)

Post Navigation